bədheybət

f.ə. 1) qorxunc, heybətli; 2) yöndəmsiz, kobud

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • bədheybət — sif. <fars. bəd və ər. heybət> Qorxunc görünüşlü, pis təsir bağışlayan; dəhşətli. // Çirkin, eybəcər. Bu bədheybət adam <Şahməmməd> xanın gözünə sataşdıqda, sanki xanda ona qarşı bir ikrah hissi əmələ gəldi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəd — sif. <fars.> 1. Pis, xarab, yaman. Bəd xasiyyət. Bəd iş. – Oğul bəd övlad olsa; Öldürər dərd atanı. (Bayatı). Şairəm, çünki vəzifəm budur əşar yazım; . . Gördüyüm nikü bədi eyləyim izhar, yazım. M. Ə. S.. Bu minval ilə günahkar muzdur… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eybəcər — sif. 1. Xarici görünüşcə eyibli, nöqsanlı, çirkin; kifir. Eybəcər qız. Eybəcər uşaq. – Fərhad xan bığıburma, yekəqarın, eybəcər bir pəhləvan idi. (Nağıl). Çünki onun, boy buxununa görə, böyük olan başı tükdən daha da iriləşir, gözə bir az eybəcər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ifritə — is. və sif. <ər.> dan. Çox çirkin, bədheybət, bədləkər, kifir (qadın haqqında). İfritənin biridir. // Araqarışdıran, pislik edən, fitnəkar qadın haqqında. Elə qarı qapını örtcək dəyişilib oldu bir küpəgirən ifritə, cadu. (Nağıl). O ifritə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ifritəlik — is. Həddən artıq çirkinlik, eybəcərlik, bədheybətlik, bədləkərlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ikrah — is. <ər.> İyrənmə, çimçişmə, diksinmə, nifrət. Bu bədheybət adam xanın gözünə sataşdıqda sanki xanda ona qarşı bir ikrah hissi əmələ gəldi. Ç.. O, üz gözünə boya vuranda və səliqəli geyinəndə, sədrinə xoş gəldiyini bilsə də, ürəyində çoxdan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mələkülmövt — is. <ər. ölüm mələki> 1. Əzrail. Mən öləndə gördüm, mələkülmövt gəldi. Ə. H.. 2. məc. Çox kifir, bədheybət adam (ən çox qadın) haqqında. Axtarsan, yoxdur cibimdə dinar; Qızım mələkülmövt, oğlum nahəmvar. Q. Z …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nüfus — is. <ər. «nəfs» söz. cəmi> 1. Əhali, camaat. <İskəndərzadə:> . . Bu arvad və uşaqlarına nüfus hesabı ilə nə qədər yer düşürsə, müəyyən edib versinlər. Ə. H.. 2. dan. Çirkin, bədheybət, kifir adam. Nüfusun biridir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qulyabanı — is. 1. Xurafatçıların təsəvvürüncə guya tənha çöllərdə, qalın meşələrdə tək qaldıqda adamın gözünə görünən mövhum bir vücud. Əsəd başını yelləyib xortdanın uzun olduğunu təsdiq etdi: – Gördünüzmü, süpürgəsaqqal deyil, qulyabanıdır. B. T.. 2. dan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.